pozadie domovskej stránky

Aplikácia magnéziových žiaruvzdorných materiálov v poľnohospodárskom priemysle

2023-08-17 08:35

Oxid horečnatý (MgO) je široko používaný v poľnohospodárskom priemysle na rôzne aplikácie. 

Tu sú niektoré z jeho aplikácií:


1. Úprava pôdy: Oxid horečnatý sa používa ako doplnok pôdy na úpravu nedostatku horčíka v pôde. Horčík je základnou živinou pre rastliny a zohráva kľúčovú úlohu pri syntéze chlorofylu a aktivácii enzýmov. Pridanie oxidu horečnatého do pôdy pomáha zlepšiť rovnováhu živín a podporuje rast rastlín.


2. Zložka hnojiva: Oxid horečnatý sa tiež používa ako prísada do hnojív. Poskytuje pomaly sa uvoľňujúci zdroj horčíka, čím zabezpečuje stabilný prísun tejto základnej živiny do rastlín v priebehu času. To pomáha predchádzať nedostatku horčíka a zlepšuje výnos a kvalitu plodín.


3. Úprava pH: Oxid horečnatý má zásaditý charakter a možno ho použiť na úpravu pH kyslých pôd. Zvyšovaním pH pomáha vytvárať priaznivejšie prostredie pre rast rastlín a dostupnosť živín.


4. Doplnok krmiva pre hospodárske zvieratá: Oxid horečnatý sa bežne používa ako doplnok krmiva pre hospodárske zvieratá, 

najmä pre prežúvavce ako kravy a ovce. Pomáha predchádzať nedostatku horčíka, ktorý môže viesť k zdravotným problémom, ako je tetánia tráv u zvierat. Pridávanie oxidu horečnatého do krmiva pre zvieratá zabezpečuje dostatočný príjem tohto esenciálneho minerálu.


Celkovo je oxid horečnatý dôležitým nástrojom v poľnohospodárskom priemysle na udržanie úrodnosti pôdy, 

zlepšenie produktivity plodín a zabezpečenie zdravia a dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat.


The Application of Magnesia Refractory Materials in the Agriculture Industry


Získať najnovšiu cenu? Budeme reagovať čo najskôr (do 12 hodín)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required